Villa "Le Bon Temps"    Mandelieu

Contact / Voorwaarden / Privacy


Voor meer informatie over de vakantie-appartementen, de beschikbaarheid daarvan of boekingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Rob Bakker, de eigenaar van Villa "Le Bon Temps".

 

Ik zal uw verdere vragen graag beantwoorden.
Graag tot ziens in Mandelieu !

 

 

 

Ons mailadres is: info@villa-lebontemps.eu         Wir sprechen Deutsch, nous parlons français, we speak english


telefoon: +31 (0)6.10.90.33.38 / +33 (0)4.93.93.41.94 / +33 (0)6.01.94.14.56               SIRET: 889 349 601 00019

 

Routebeschrijving naar het appartement:

Op de autoroute A8 neemt u bij kilometerpaal 157 de afslag nr. 40 Mandelieu-La Napoule. Bij het afrijden van de autoroute gaat u bij de verkeerslichten links. Volg deze rechte weg (ca. 800m) tot op de 1e rotonde en ga hier rechtdoor. Op de kort daarop volgende rotonde gaat u rechts langs het ESSO-tankstation en neemt direct (bij het 1e verkeerslicht) de eerste weg rechts (Blvd. Emile Carbon). Na ca. 450 meter vindt u Villa “Le bon temps” aan uw rechterkant.


Vanuit Nederland zijn er verschillende routes om naar zuid-Frankrijk te rijden. De meest gebruikelijke routes voor het eerste deel van uw reis (tot aan Lyon) zijn vanuit Nederland:
1. Via Brussel / Luxemburg / Dyon -> minste tol te betalen voor de autoroute, of
2. Via Reims / Troyes / Dyon -> ca. 30 km korter, minder verkeer op deze weg maar meer tol te betalen. Vanaf Lyon volgt u eerst richting Marseille en neemt daarna de autoroute A8 via Aix-en-Provence in de richting van Nice.

 

Verkorte algemene boekings en betalingsvoorwaarden:

Minimum verblijf: 2 nachten, gedurende de maanden november t/m februari minimaal 10 nachten, in juli en augustus minimaal 6 nachten, aankomst en vertrek tijdens het hoogseizoen in principe op zaterdag of zondag (andere dagen op aanvraag).
Aankomst: Tussen 16.30 uur en 20.30 uur; s.v.p. niet onaangekondigd eerder i.v.m. het gereed maken van het appartement. Vervroegde check-in is op aanvraag tegen een toeslag beschikbaar.
Vertrek: Tussen 8.00 uur en 10.00 uur; het appartement bij vertrek opgeruimd en aangeveegd achterlaten. Latere check-out is op aanvraag tegen een toeslag beschikbaar.
Betaling: Op het moment van de reservering dient terstond (uiterlijk binnen 2 dagen) 30% van de totale huurprijs te worden betaald; het restant van de huurprijs dient uiterlijk 45 dagen voor aanvang van de huurperiode op de rekening van de verhuurder te zijn bijgeschreven. Borgsom en eventueel gewenste extra diensten dienen voor ontvangst van de sleutel contant of per bankoverschrijving te worden voldaan. Niet tijdige betaling van aanbetaling en/of totale huursom wordt door de verhuurder beschouwd als een annulering door de huurder. De verhuurder is in dat geval niet langer verplicht om het appartement aan de huurder aan te bieden of voor hem/haar beschikbaar te houden. De huurder is bij annulering een schadevergoeding van € 75,= + de hieronder vermelde percentages van de huurprijs verschuldigd aan de verhuurder.
Wijzigingen huurperiode: zijn mogelijk tot uiterlijk 45 dagen voor aanvang van de huurperiode op voorwaarde dat de accommodatie voor de nieuw gewenste periode (die tot maximaal 60 dagen later mag aanvangen) nog beschikbaar is. Per wijziging wordt een vast bedrag van € 100,= in rekening gebracht + het verschil in wekelijkse huur als de nieuwe periode duurder is. Er wordt geen restitutie verleend wanneer de nieuwe periode goedkoper is.
Annulering: Annulering dient schriftelijk te geschieden. Bepalend tijdstip van de annulering is het moment van ontvangst van het annuleringsverzoek bij de verhuurder. De verhuurder brengt bij annulering een vast bedrag van € 75,= in rekening, daarnaast zijn de navolgende percentages van de totale huurprijs verschuldigd: 30% bij annulering langer dan 60 dagen voor aanvang van de huurperiode; 50% bij annulering langer dan 30 dagen maar korter dan 60 dagen voor aanvang van de huurperiode; 100% bij annulering korter dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode. Wanneer de verhuurder het appartement door onvoorziene omstandigheden niet of niet tijdig aan de huurder kan aanbieden heeft de huurder recht op pro rata restitutie van de betaalde huurprijs voor de niet beschikbare dagen + een schadevergoeding van 10% over dit berekende bedrag. Wanneer een dergelijk geval zich voordoet zal de verhuurder de huurder zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Bij "no show", een latere aankomst en/of eerder vertrek wordt geen restitutie van betaalde huur gegeven. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
Restitutie borgsom: Binnen een week na afloop van de huurperiode wanneer er geen breuk/schade en/of vermissing van inventaris en/of schade aan het appartement is geconstateerd en alle verschuldigde betalingen correct zijn voldaan.
Aansprakelijkheid: U dient met zorg om te gaan met het appartement en de inrichting daarvan. Door u toegebrachte breuk/schade en/of vermissing van inventaris of schade aan het appartement dient door u te worden vergoed. Wij verwijzen u hiervoor ook naar de in het appartement aanwezige inventarislijst. Wij zijn niet aansprakelijk voor de tijdens uw verblijf ontstane breuk/beschadiging of verlies/vermissing/diefstal van bagage en/of andere persoonlijke bezittingen zoals uw auto/fietsen/surfplank noch voor persoonlijk letsel. Wij adviseren u voor vertrek een reisverzekering af te sluiten die deze risico’s voor u afdekt. U dient de inventaris bij aankomst te controleren en eventuele geconstateerde beschadiging en/of vermissing direct doch uiterlijk binnen 24 uur persoonlijk of telefonisch aan ons te melden (+31 (0)6.10.90.33.38). Beschadiging en/of vermissing van inventaris of schade aan het appartement die hierna wordt geconstateerd wordt bij u in rekening gebracht zoals op de inventarislijst vermeld c.q. conform prijsopgave van de hersteller.
Toegankelijkheid: De appartementen zijn minder geschikt voor personen met een beperkte mobiliteit. Hoewel de appartementen op de begane grond zijn gelegen dient er rekening te worden gehouden met een binnendeur breedte van 73 cm (doorgang 67 cm) en een drempel van 7 cm bij de toegangsdeur van appartement A. De toegangsdeur en tuin/terras van appartement B. ligt drie traptreden lager dan het zwembad terras.


Met het voldoen van uw aanbetaling verklaart u zich akkoord met de algemene boekings- en betalingsvoorwaarden.
(Lees altijd de volledige en meest actuele algemene voorwaarden die u tesamen met uw boekingsbevestiging ontvangt)

Privacy verklaring Villa Le Bon Temps

Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Villa Le Bon Temps voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), dat betekent onder andere dat:

 

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van eventuele partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018

 

Uw persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Villa Le Bon Temps verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Het verstrekken van informtie;
  • Doorzenden van gegevens die nodig zijn om u in contact te brengen met eventuele andere verhuurders en visa versa. ;
  • Het nemen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie.

 

Beveiligde website

Op pagina's waar u gegevens invult op onze website maken we gebruik van een SSL-verbinding (Secure Sockets Layer) met versleuteling. Dat uw gegevens versleuteld worden verzonden kunt u zien aan het symbool van een gesloten slot of sleutel in de statusbalk van uw browser.
Overigens is onze gehele website gebaseerd op een beveiligde SSL-verbinding.

 

Bewaar periode

Wij bewaren de gegevens van derden, zoals namen en e-mail adressen niet langer dan strikt noodzakelijk. Dat wil zeggen dat alle gegevens van onze huurders en informatie direct verwijderd worden op afroep van de betrokken persoon of organisatie.

 

Aanpassing van gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven de persoonlijke gegevens van onze klanten, huurders, en andere betrokken partijen niet door aan andere partijen met het oogmerk om hier financieel gewin uit te halen. Wij werken niet met cookies die gebruikt worden voor reclame doeleinden en hiermee geld mee te verdienen. Wij focussen ons alleen maar op de dienstverlening aan onze klanten op het gebied van verhuur van onze vakantie appartementen in Mandelieu.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Vragen?

Wij willen dat onze website en dienstverlening voor alle gebruikers volledig transparant is. De privacy van onze klanten en de bezoekers van onze websites is nimmer in gevaar. Maar mocht u toch vragen hierover hebben dan kunt u ons altijd een bericht sturen naar info@villa-lebontemps.eu

 

Wijzigingen in de privacyverklaring?

Villa Le Bon Temps behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring

 

 

Copyright  2018